Udbudsskabelon

  • Udbudsbetingelser
  • Tidsplan
  • Tidsfrister
  • Kriterier
  • Resultat

D. 1. januar blev der vedtaget en ny udbudslov. Udbudsskabelonen er derfor under opdatering.

Vælg udbudstype

Vælg udbudsform

Angiv valgfrie forudsætninger for beregning af tidsplan

  • Forhåndsmeddelelse om udbuddet er fremsendt
  • Udbudsbekendtgørelsen fremsendes elektronisk
  • Udbudsmaterialet og supplerende dokumenter er offentligt tilgængelige

Materiale til prækvalifikationsfasen er ikke inkluderet i Udbudsskabelonen.