Tilbudsvælgeren

  • Evalueringsmodel
  • Tilbudsgivere
  • Underkriterier
  • Vurdering
  • Resultat

Vælg evalueringsmodel

Vurdering af tilbuddets kvalitative kriterier sker med point, der omregnes til et beløb som lægges til den tilbudte pris.

Evaluering af pris indgår først efter, at evalueringen af de kvalitative kriterier er foretaget.