Vi er ved at opdatere redskaberne til den nye lovgivning.

Lovkompasset er blevet opdateret. Udbudsskabelon og Tilbudsvælger er på vej.